Instrukcje języka C/C++

 

 


 

Instrukcja pusta

Instrukcja, która nie powoduje żadnego działania nazywana jest instrukcją pustą.
Zapisujemy ją jako średnik (;) niepoprzedzony żadnym słowem kluczowym, ani wyrażeniem.

;

wróc do indeksu


 

Instrukcja warunkowa if

Składnia:

 if (warunek) 
  instrukcja1; 
else
  instrukcja2;


Zależnie od spełnienia warunku wykonywana jest instrukcja:

 • instrukcja1, gdy warunek jest spełniony
 • instrukcja2, gdy warunek nie jest spełniony.


Przykład użycia instrukcji if

if (f>5) 
  printf("F jest większe od 5"); 
else 
  printf("F jest mniejsze od 5"); 


wróc do indeksu


 

Instrukcja wyboru switch

Składnia:

switch(wartość) 
{ 
  case wartość1:operacja1; 
  case wartość2:operacja2; 
  ..... 
  default:operacjadomyślna; 
}


Instrukcja wyboru switch umożliwia wykonanie odpowiedniej operacji ze względu na określoną wartość.

Jeżeli wartość jest równa wartości1 wykonywana jest operacja1, jeżeli wartość jest równa wartości2 wykonywana jest operacja2 itd.,

Jeżeli wartość nie jest wymieniona w żadnym z wyrażeń stałych (case) wykonywana jest operacjadomyślna umieszczona po słowie default.

UWAGA!!!

Gdy np. wartość była równa wartości1 zostanie wykonana operacja1 jezeli nie będzie po tej operacji, instrukcji break to zostaną wykonane operacje dla wszystkich przypadków zapisanych później przykładowo u nas : operacja2, i operacjadomyślna.

Przykład użycia funkcji switch

char ch; 
ch=getchar(); 
switch(ch) 
{ 
  case 'z':printf("nacisnales z");break; 
  case 'e':printf("nacisnales e");break; 
  case '3':printf("nacisnales trzy");break; 
  default: printf("Inny klawisz od z,e,3"); 
}


wróc do indeksu


 

Instrukcja iteracyjna for

Składnia:

for (wyrażenie-inicjujace;wyrażenie-warunkowe;wyrażenie-zwiekszajace) 
  instrukcja;


Pętla for wykonywana jest w następujący sposób:

Na początku wyliczane jest wyrażenie-inicjujące, najczęściej wykonywana w tym miejscu jest inicjacja licznika (np. int i=0).
Następnie sprawdzane jest wyrażenie-warunkowe jezeli jest prawdą wykonywana jest instrukcja.Po wykonaniu instrukcji obliczane jest wyrazenie-zwiekszajšce co powoduje zmniejszanie lub zwiekszanie się licznika.
Następnie znowu sprawdzane jest wyrażenie-warunkowe jeżeli jest ono prawdą wykonywana jest instrukcja i znowu obliczane jest wyrazenie-zwiekszajace i tak wkoło aż okaże sie ze wyrażenie-warunkowe nie jest spełnione. Następuje wtedy zakończenie pętli.

Przykład użycia instrukcji for

int licznik; 
int koniec; 
licznik=0; 
koniec=10; 
for(licznik=0;licznik < koniec;licznik++) 
{ 
  printf("licznik: %d",licznik); 
}


wróc do indeksu


 

Instrukcja dopóki - while

Składnia:

 

while (wyrażenie) 
  instrukcja;


Pętla wykonywana jest dopóki wyrażenie ma wartość logiczną true (prawda).

Przykład użycia instrukcji while

int i; 
i=0; 
while (i<10) 
  i=i++;


wróc do indeksu


 

Instrukcja wykonuj dopóki do while

Składnia:

do 
  instrukcja; 
while (wyrazenie); 


Pętla jest wykonywana dopóki wyrażenie ma wartość true.
Od instrukcji while różni się tym że warunek jest sprawdzany dopiero po pierwszym wykonaniu pętli.

Przykład użycia instrukcji do while

int i; 
i=0; 
do 
  i=i++; 
while(i<10);


wróc do indeksu


 

Instrukcja sterująca break

Używana jest w zagnierzdzonych instrukcjach iteracyjnych,
oraz w instrukcji switch do przeniesienia wykonania programu o jeden poziom niżej.

wróc do indeksu


 

Instrukcja sterująca continue

Instrukcja ta powoduje przekazanie sterowania do licznika w przypadku pętli for lub wyrażenia w przypadku pętli (while, do while).

wróc do indeksu


 

Autor & Copyrights

Autor:

Autorem serwisu And3mD Haiku Dev jest Andrzej "And3mD" Kilijański.

Kontakt: wszelkie sugestie, wnioski proszę wysyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Copyrights:

Autor prosi o uszanowanie jego pracy, i nie zezwala na kopiowanie prezentowanych treści.

Jeżeli chcesz wesprzeć to co robię dodaj link na swojej stronce zamiast kopiować moją pracę:)

Osoby, które uzyskały zgodę na umieszczenie poprzedniej wersji kursu (tej ze strony And3mD online) w swoich projektach lub na swoich stronach NIE MAJą takiej zgody co do materiałów prezentowanych w serwisie And3mD Haiku Dev. Tyczy się to nie tylko nowych tekstów, ale także dokonywania aktualizacji.

Pozdrowienia:

Przede wszystkim jak zwykle :) dla mojej dziewczyny Moniki:*

I rasta dnb brata: Arta
A także dla Kolca, łukasza, Cyca, Orma, Krystiana, Luke, Anki, Ewy i wszystkich innych których nie wymieniłem na tej krótkiej liście! :)

wróc do indeksu


 

Tutorial Andrzej Kiljanski (And3mD ) may 2003
Dostepne przez BeSly w Haiku, BeOS i bazy wiedzy Zeta.